Đóng

27 Tháng Sáu, 2019

Lễ tuyên thệ trước khi xuất cảnh của Thực tập sinh Công ty Coopimex

8edcd44e6b498f17d658

db6dd3fc6cfb88a5d1ea

0ff24e6cf16b15354c7a

89c2a8080b0fef51b61e

ba8aad08120ff651af1e

e696a9151612f24cab03

cfda675ed8593c076548

Hoạt động công ty Related