Đóng

17 Tháng Tư, 2019

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019

DSC_2923

 

DSC_2927

DSC_2928

DSC_2929

DSC_2932

DSC_2933

 

DSC_2935

 

DSC_2936

DSC_2938

 

DSC_2943

 

DSC_2950

DSC_2951

DSC_2953

DSC_2954

DSC_2955

 

DSC_2956

DSC_2957

DSC_2958

DSC_2961

 

 

 

Hoạt động công ty Related