Đóng

17 Tháng Năm, 2019

Cán bộ Đảng viên Chi bộ Công ty Coopimex (Lưu Văn Mạnh – Chủ tịch Công đoàn) vinh dự được nhận bằng khen thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 -2019.

e5a754a8eb640e3a5775

e637cc844648a316fa59 (1)

New Doc 2019-05-17 10.16.53_1

Hoạt động công ty Related